ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 3

Top Collection

Maa Di Chudai 3
(ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 3)

ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੱਟ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਂਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂੰ ਵਰਗੇ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੂਲਾ ਕੂਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਬਸ ਕਰ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਉ ਮੰਮੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਫੜ ਕੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤੜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਹੋਰ ਤਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੀ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਸਲਵਾਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਹੀ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ new punjabi sex story

ਪਰ ਪੁੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੰਗੀ ਜਾਨੇ ਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਪੈ ਗਈ ਢਿੱਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਪਊ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ punjabi sex story

ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਗੰਢ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਵਾਰ ਖੁਲ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਗੋ ਖੁਲ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਤੜ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਗ ਸਨ ਚਿੱਟੀ ਕੱਛੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕੱਛੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਕੱਛੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੰਮੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਉ ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਮੰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਖਰਬੂਜੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਤੜ ਕੱਛੀ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ punjabi sex stori

ਕੱਛੀ ਬਸ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਢੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੱਛੀ ਪੂਰੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤੜ ਸਾਫ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਘਰੇ ਸੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਛੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਛੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ new punjabi sex story

ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਲੰਨ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਛਾ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਈ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਬਸ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਿੱਤੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੰਮੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੌਣ ਤੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੱਛੀ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਮੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਹ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਪਿਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਨ ਵਿੱਚੋ ਕਰੀਮ ਨਿੱਕਲਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਚਿਕਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੋਪਾ ਵੀ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ new punjabi sex story

ਉਧਰ ਕੱਛੀ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਲੱਗਭਗ ਨੰਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਾਨੀ ਬੋਲ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੰਦ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਏਨਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਨ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ punjabi sex story

ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਨ ਨਾਲ ਕੱਛੀ ਹੀ ਨਾ ਪਾਟ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਛੀ ਘਸੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੱਛੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕੱਛੀ ਚਰਰੜ ਕਰਕੇ ਪਾਟ ਗਈ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰੀ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਕੰਬ ਗਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਮਨੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ? punjabi sex stori

ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਏਨੇ ਨੂੰ ਲੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲੱਗਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੀ ਗਿਆ ਪਰ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲੰਨ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਚਿੱਤੜ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਏਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਠਰਕ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ punjabi sex story

ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਮੰਮੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਮੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਮੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੰਮੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਫਸਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ 80% ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ ਮਨੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਰ ਜਾ punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭਾਰ ਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੰਮੀ ਦੀ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਤਲੇ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੌਣ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਮੇ ਦੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਂ ਬੱਸ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕਜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੋਚਲਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮੰਮੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏਨਾਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਮੇ ਮੰਮੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਾਂਡ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬੁੱਲ ਚੂਸਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 4-5 ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਦੱਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex story

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਹ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਮੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲੀਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਕੱਛੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੱਛੀ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਛੀ ਦੀ ਪਾਟੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੰਨ ਸਿੱਧਾ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ punjabi sex stori

ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਘੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ new punjabi sex story

ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਉ ਮਨੀ ਪੁੱਤ ਰੁੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੈਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਪੁੱਤ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ punjabi sex story

ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਹੋ ਮਰਦ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾਂ punjabi sex stories

ਮੰਮੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਕਿਉੰ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ punjabi sex stori

ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 4

Visited 4,047 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *