ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 1

Top Collection

Pallavi Di Chudai Part 1
(ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ)

ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀ.ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਖੇਤ ਨੂੰ punjabi sex story

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋ ਕੁਝ 30 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਲਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀ ਆ ਗਏ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਦਵ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਲਾ ਆਪਾ ਅੱਜ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਪਣੀ ਧੀ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਦੀਦੀ ਕਿੱਦਾ ਠੀਕ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੀ ਕਿਉੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ punjabi sex story com

ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਵੀਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ? new punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਹੈ? ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਬਣ ਜਾਉ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਕ latest punjabi sex story

ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁੱਕ ਜਾਉ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੇ ਦੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਲਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੁੱਦੀ ਮਰਾਉਂਦੀ ਸੀ? punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਜਮਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਦੀ 20 ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ ਸੀ punjabi sex story com

ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱੱਟਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤੀਆ ਸਨ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਲਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ latest punjabi sex story

ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਜਮਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਸੀ punjabi sex story

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕੈਪਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਘੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ punjabi sex story com

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ 10 ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਜਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਸਾਫ ਕਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex story

ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੋਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾ ਕਿੱਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭੈਣ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ punjabi sex story com

ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਹਵਸ ਹੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਵੀ ਕਿੱਦਾ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ? ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stori

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਯਾਦਵ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਸੀ punjabi sex story

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਦਿਖਾਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਜਾਮਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਲਵੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਫੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਵੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ punjabi sex stories

ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਘੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex story com

ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਤੋ ਮਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਲਵੀ 4-5 ਮੁੰਡਿਆ ਤੋ ਫੁੱਦੀ ਮਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪਲਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex stori

ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਹੱਦਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 30-40 ਮਿੰਟ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਂਗੂੰ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ latest punjabi sex story

30-40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬੁੰਡ ਬਹੁਤ ਚੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਂ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਬੋਲੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਲਾ ਬੁੰਡ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮਾਰਲਾ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ punjabi sex stories

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਟੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਲਾ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੰਡ ਨੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story com

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ latest punjabi sex story

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਪੈਰਾ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stori

ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸੈਲਫ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕੈਪਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਲੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ punjabi sex stories

Visited 96 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *