ਕਾਲੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ

Top Collection

Punjabi Sex Stories In Punjabi Language
(ਕਾਲੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ)

ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੀ.ਜੀ ਵਾਲੀ ਅੰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ 2-3 ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਈ ਆਉੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ punjabi sex story

ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇੰ ਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਨਾ ਥੋੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀ ਨਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਫੀ ਆਊਗਾ ਧੱਕਾ ਨੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਚੱਟਦਾ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ punjabi sex stories

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾ ਦਈ ਭਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੂਸੀ ਚਟਾਈ ਜਾਈ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹ ਵਰਗਾ ਲੰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਲੈ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਆ ਭੇਜ ਦੇ ਪਰ ਮਨੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਡਾਲਰ ਹਜਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਉੰ ਕਰੀ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਿਚੋੜ ਦੀ punjabi sex story com

ਠੀਕ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਮ ਲਾ ਲਾ ਸਰੀਰ ਗੁੰਦਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਈ ਮਨੀ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੰਮੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟਦੀ ਅਖੀਰ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਊਊਊਊਊ ਸਸਸਸਸਸਸਸ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਸਰੀਰ ਗੁੰਦਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਨ ਪੱਕੀ ਮੂਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸੀ punjabi sex story

ਡੋਡਾ ਈ ਇਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਿਹੀ ਗਈ
ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਡਰ ਅਸੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਾਂ ਲੰਨ ਸਖਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਚੁੰਘਿਆ ਸਾਰਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ punjabi sex story com

ਕਾਲੇ ਦੇ ਟੱਟੇ ਵੀ ਚੁੰਘੇ ਡੋਡੇ ਤੇ ਜੀਭ ਘੁੰਮਾਈ ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਈਆ ਹੌਲੀ ਵਾੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡਰ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀਆ ਤਾਂ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆ ਪਰ ਕਾਲਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਚੋਦੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁੱਕ ਕੇ ਉਪਰ ਪੈ ਕੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸ ਲੈੰਦਾ punjabi sex stories

ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਨ ਰਗੜਦੇ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਲੰਨ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ punjabi sex story

ਕਾਲੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ …ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਮਮਮਮਮਮਮ ਆਹਹਹਹਹਹ ਆਈ ਆਈ ਹਾਏ ਆਹਹਹਹਹਹਹਹ ਆਆਆਆਹਹਹਹ… ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਅਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ punjabi sex story com

…ਆਹਹਹਹਹ ਉਹਹਹਹਹ ਈਈਈਈਈਈ ਮੇਰੀ ਪਾੜ ਗਈ ਅੱਜ ਆਹਹਹਹ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਆਹ ਉਹ ਹਾਏ ਆਹ ਆਹ… ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਆਹ ਆਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਲੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ punjabi sex stories

ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਫੁੱਲ ਗਏ ਕਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਲੰਨ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲਾ ਕੇ ਡੋਡਾ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆ ਪਿਚਕਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆ ਕਾਲੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ punjabi sex story

ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਫੁੱਦਾ ਬਣਵਾਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅੱਗੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਤੋ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੀ punjabi sex story com

ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ

Visited 255 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *